Konfigurujemy strony na WordPressie

Kolejne zajęcia z wykorzystaniem CMS WordPress do budowy stron internetowych. Uczestnicy tworzą serwisu wg swoich zainteresowań. Testujemy nowe pluginy do rozbudowy funkcjonalności stron. Przy okazji nauka skrótów klawiszowych ( ctrl+c, ctrl+v, ctrl+x, ctrl+s,alt+tab,alt+F4 itp.)