Wsparcie finansowe

Aby przesłać środki na ten cel należy wpisać na przelewie:
„KAMIENICA 1 – FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI I PROMOCJI ZDROWIA”
70-482 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 90
Bank PEKAO. S.A. rachunek nr: 53 1240 3930 1111 0010 6753 1955
W tytule przelewu proszę wpisać: Darowizna na wsparcie dzieci